Onze missie

Een oplossing voor het lerarentekort
binnen het MBO

Docent.works is ontstaan vanuit het steeds nijpender lerarentekort. Een tekort wat uiteindelijk iedereen raakt. De schoolgaande jeugd is tenslotte onze toekomst. Goed onderwijs is daarom van groot belang.

Met een aantal partijen zijn we daarom bij elkaar gaan zitten en hebben we nagedacht over een oplossing voor het lerarentekort. Er is onderzoek gedaan naar de grootte van het tekort en de latente capaciteit onder lesbevoegde docenten.


In Rotterdam komt dit neer op:


500 actuele vacatures per kwartaal

Dat komt neer op minimaal 500.000 uur per jaar

Eén op de zes docenten geeft aan beschikbare uren te hebben

68% is bereid om (tijdelijk) 8 uur per week extra te werken


Deel onze
zorg voor onderwijs


 

Onafhankelijk platform


Platforms maken het mogelijk om snel en flexibel vraag en aanbod bij elkaar te brengen op gebied van ‘kleine’ opdrachten. De regie blijft hierbij in handen van de kandidaat. De initiatiefnemers achter dit platform bestaan onder andere uit een ervaren bemiddelaar en 3 ROC scholen in Rotterdam. Hiermee is alle kennis in huis wat betreft detachering, administratie, verloning en wet- en regelgeving.

Docent.works is een onafhankelijk platform speciaal voor onderwijsinstellingen en docenten. Het platform is bedoeld voor actieve docenten die extra uren willen maken, naast de uren op hun huidige onderwijsinstelling. Voor docenten die terug willen keren zoals pensionarissen of zij-instromers die hun kennis willen overdragen op de nieuwe generatie. Op deze manier wordt én de kwaliteit geborgd én additionele capaciteit ontsloten. Ook wordt op deze manier voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op de bestaande onderwijspopulatie.

Hiermee wil Docent.works bijdragen aan het onderwijs in Rotterdam en Nederland.

 


Meer weten?
Neem contact op!

CONTACT

Maandag - vrijdag | 9:00 - 17:00